בעלי עסקים לעיריית ת"א: הורידו את הארנונה לנפגעי עבודות הרכבת הקלה