המדד יורד – הארנונה עולה: תתייקר בשנה הבאה ב-1.27% לפחות