מכה לעיריות: בימ״ש פסק שלא יוכלו לחייב בארנונה חברות גז עבור צוברי הגז