עיריות לא יוכלו לחייב בארנונה חברות גז עבור צוברי הגז