אשטרום תקבל בחזרה את האגרות ששילמה על בניית ביהמ״ש בלוד