ביהמ"ש: תשלום היטל פיתוח לא יהווה תנאי לבקשת היתר בנייה