בית המשפט: קיבוץ עינת ישלם ארנונה על בית העלמין שהוא מפעיל בשטחו