החלטה: בניין שנהרס לא ישלם ארנונה גם בתום תקופת הפטור