העליון: מהות השימוש בנכס תקבע את גובה הארנונה – ולא זהות הבעלים