ב-2019 הארנונה תתייקר ב- 0.32% בלבד – השיעור הנמוך בעשור