ההורים בבית תפילה, הילדים בשמרטפייה. מי צריך לשלם ארנונה?