ההנחות והפטורים מארנונה למגורים לאוכלוסיות חלשות בערים מגיעות ל-32% מסך הגבייה