מתי בניין מפסיק להיות ראוי למגורים, ומתי הוא חייב בארנונה?