שטח חניון "הוכפל" ובעליו נדרש לשלם מיליון ש"ח ארנונה: בית המשפט התערב