שלמה אייזנברג ניצח את עיריית ירושלים בקרב על ארנונה בשווי מיליונים