בוטלו היטלי השבחה בגובה עשרות מיליוני שקלים שדרשה עיריית חדרה