טירת הכרמל תשיב לחברת נצבא חיובי ארנונה בהיקף של למעלה ממיליון שקל