בעלי נכסים, שימו לב: השוכר רשאי לעשות שימוש בפטור מארנונה שמוענק לנכס