האם בתים שפונו או נפגעו במהלך הלחימה פטורים מארנונה?