העירייה הבטיחה למשפחה שפונתה מביתה קרקע חלופית שלא היה בסמכותה לתת