העליון: חברות הייטק עם משרדים ריקים לא יזכו להפחתה בארנונה