מכה על מכה: העליון קבע – משרדים ריקים ישלמו ארנונה לפי תעריף גבוה