עשרות בתים נחרבו בדרום. מה יקרה לתשלומי המסים והארנונה שלהם?