עדכון סקירה משפטית מיום 13/12/2017:בית המשפט העליון אשרר פסק דין שקבע שחנות בגדים גדולה עשויה להחשב כ"כל-בו" לצרכי ארנונה
ברמ 6873/17 ‏ ‏ מנהל הארנונה בעיריית רחובות נ' זברה יונייטד בע"מ בבית המשפט העליון, כבוד השופט ע' פוגלמן, 11.12.2017

בית המשפט העליון אשרר פסק דין שקבע שחנות בגדים גדולה עשויה להחשב כ"כל-בו" לצרכי ארנונה
ברמ 6873/17 ‏ ‏ מנהל הארנונה בעיריית רחובות נ' זברה יונייטד בע"מ
בבית המשפט העליון, כבוד השופט ע' פוגלמן, 11.12.2017
בית המשפט העליון הנכבד דחה בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט לעניינים מינהליים להורות לעירייה לחייב חנויות בגדים גדולות בסיווג "כל-בו". ועדת הערר לענייני ארנונה קבעה כי פרשנות תכליתית של צו הארנונה מביאה למסקנה כי, מלבד רכיב הגודל, המונח "כל-בו" בצו הארנונה מתייחס לחנויות המוכרות מגוון רב של מוצרים תוך חלוקה למחלקות שונות. בית המשפט לעניינים מינהליים דחה את פרשנות ועדת הערר, הואיל והתנאי היחיד שפורט בצו הארנונה הוא מרכיב גודל הנכס. העירייה ביקשה מבית המשפט העליון רשות ערעור על החלטת בית המשפט, בטענה כי לא היה מקום להתערב בהחלטת הועדה, אך נדחתה בשל כך שאין מדובר בשאלה עקרונית ולכן הלכה היא שלא תינתן זכות ערעור בגלגול שלישי.