עדכון סקירה משפטית מיום 7/12/2017: בית המשפט דחה עתירה להתערבות בתעריפי ארנונה גבוהים לשימוש תעשייה עתמ (חי') 15792-07-16‏ ‏ נייר חדרה בע"מ נ' עיריית חדרה
בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים כבוד השופט אלכס קיסרי, 23.11.2017

בית המשפט דחה עתירה להתערבות בתעריפי ארנונה גבוהים לשימוש תעשייה
עתמ (חי') 15792-07-16‏ ‏ נייר חדרה בע"מ נ' עיריית חדרה
בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים
כבוד השופט אלכס קיסרי, 23.11.2017

בית המשפט לעניינים מינהליים דחה עתירה כנגד סבירות תעריפי הארנונה לתעשייה בחדרה. העותרת היא חברה ציבורית העוסקת בייצור ובמכירה של ניירות אריזה ומחזיקה בתחום העירייה במפעל נייר ששטחו כ-380 אלף מ"ר של מבנים וקרקע. העותרת חויבה בשנת 2015 בארנונה בסך של כמעט 22.5 מיליון ₪.  לאחר שמשא ומתן מול העירייה לא צלח הגישה החברה עתירה כנגד החיוב בטענה כי התעריף בלתי סביר באופן קיצוני; הן בהתייחס לגובה התעריף המדורג שנקבע לתעשיה והן בהשוואת החיוב אל רשויות רלוונטיות אחרות. בית המשפט דחה את העתירה בקובעו כי העותרת לא הראתה כל מקור נורמטיבי לטענתה כי התעריף הינו גבוה כשלעצמו, וכן על בסיס הקביעה כי הפער מול רשויות אחרות, מגיע לכדי 20%, איננו בלתי-סביר באופן קיצוני.