עדכון פסיקה מיום 1/10/2017: נקבע כי כספי היטל השבחה שנגבו שלא כדין לא יוחזרו לתובעת
ת"א 19594-02-16 הוארי נ' ועדה מקומית לתכנון נצרת עילית

נקבע כי כספי היטל השבחה שנגבו שלא כדין לא יוחזרו לתובעת
ת"א 19594-02-16 הוארי נ' ועדה מקומית לתכנון נצרת עילית
בית משפט השלום בנצרת בפני כב' השופטת נבילה דלה מוסא, סגנית נשיא , 14.9.17
בעניינו המדובר בתביעה כספית במסגרתה מבקשת התובעת לחייב את הנתבעת להשיב לה סך של 14,747 ₪ בגין היטל השבחה אשר שולם על ידי התובעת, שלא כדין. המדובר בבקשה אשר הגישה הנתבעת להיתר בניה בשטח כולל של 206 מ"ר. התובעת חויבה לשלם היטל השבחה בגין שטח הבניה ובהמשך התברר לטענת התובעת כי היא חויבה לשלם היטל השבחה עבור כל שטח הבניה, זאת בניגוד לחוק התכנון והבניה אשר קובע כי יש לתת פטור מתשלום היטל השבחה בגין 140 מ"ר ראשונים. התובעת הסתמכה על שינוי בהלכה הפסוקה שקבע כי, פרשנות החוק לפטור חלה גם על בניה על קרקע שטרם נבנתה קודם לכן. מנגד הנתבעת טענה כי עילת התביעה התיישנה, שכן היטל ההשבחה שולם ביום 22.4.04 והתביעה הוגשה ביום 9.2.14. כמו כן הנתבעת טענה לאי מיצוי הליכים וחוסר סמכות עניינית, שכן היה על התובעת להגיש ערר לועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה כפי שנקבע בחוק. בית המשפט דחה את התביעה וקבע כי העילה התיישנה, וכן כאשר קיימים הליכי השגה וערר הקבועים בחוק, אין מקום לאפשר תקיפה עקיפה של החלטות בדרך אחרת, כגון הגשת תביעה כספית. החיוב בתשלום הינו בהתאם להלכה שחלה באותו מועד וכל שינוי בהלכה שחל לאחר מכן אינו חל רטרואקטיבית ולכן לא קמה חובת השבה.