עדכון פסיקה מיום 1.4.2017:  העירייה מחויבת לתקן סיווג ארנונה שגוי – אולם ניתן לדרוש פיצויים בגין ההסתמכות עליו עא (חי') 3376-11-16‏ ‏ ארנסט אלברט עבדה נ' עיריית חיפה
בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים כב' השופטים י. גריל [אב"ד[, ד. פיש, ס. ג'יוסי

העירייה מחויבת לתקן סיווג ארנונה שגוי – אולם ניתן לדרוש פיצויים בגין ההסתמכות עליו
עא (חי') 3376-11-16‏ ‏ ארנסט אלברט עבדה נ' עיריית חיפה
בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים
כב' השופטים י. גריל [אב"ד[, ד. פיש, ס. ג'יוסי
בית המשפט המחוזי דן בערעור על תביעה לסעד הצהרתי כנגד עיריית חיפה בנושא ארנונה. המערער שכר נכס בחיפה לצורך מרכז אחסון וחלוקת מזון. בטרם השכרת הנכס פנה לעירייה באמצעות נציגת שירות בקבלת הקהל ושמע ממנה כי הנכס יסווג כמלאכה ומשכך הארנונה השנתית בגין הנכס תהייה 22,304 ₪. על סמך תשובה זו של נציגת העירייה חתמו הצדדים בו במקום על חוזה השכירות והעבירו אותו אליה על מנת שהמערער יירשם כמחזיק בנכס. המערער החל לשלם בהתאם לסיווג מלאכה, אולם כעבור שלושה חודשים, בעקבות פנייתו לעירייה לברר האם אינו משלם ביתר, הודיעה לו העירייה כי סיווגו כמלאכה נעשה בטעות שכן הסיווג הנכון הינו סיווג עסקים ועל כן עקב פנייתו החוזרת עודכן סיווגו לתעריף הגבוה. המערער ביקש מבית המשפט השלום, ולאחר מכן בערעור למחוזי, לחייב את העירייה לחייבו בהתאם לסיווג מלאכה, כפי שנמסר לו בעת רישומו כמחזיק.
בית המשפט המחוזי דחה, ברוב דעות, את הערעור וקבע כי לא רק שאין לחייב את העירייה לחזור אל הסיווג השגוי של מלאכה, אלא גם שלעירייה ישנה חובה לתקן את הסיווג השגוי ברגע שנתגלה. דעת המיעוט, בפי כב' השופט פיש, הצטרפה לדעת הרוב בנוגע לכך שלמערער אין זכות לשמור על הסיווג השגוי, אולם סברה כי לאור גילו המופלג של המערער (80) אין לדחות את התובענה אלא להחזירה לבית המשפט השלום על מנת שיאפשר לו לתקן את כתב התביעה ולהוסיף אליה סעדים נזיקיים.
בית המשפט הביע פה אחד עמדה בהערת אגב כי בנסיבות הדברים ייתכן ולמערער קיימת עילה לקבלת סעדים נזיקיים בגין הסתמכותו על עמדת נציגת העירייה במועד כריתת ההסכם.