עדכון פסיקה מיום 1/8/2017:  בית המשפט דחה תביעה ייצוגית בגין שימוש לא תקין בכספי אגרת שמירה
ת"צ 43363-09-14 קפלן ואח' נ' מועצה מקומית תל מונד בפני כבוד השופטת  דפנה בלטמן קדראי 23.7.17

בית המשפט דחה תביעה ייצוגית בגין שימוש לא תקין בכספי אגרת שמירה
ת"צ 43363-09-14 קפלן ואח' נ' מועצה מקומית תל מונד

  בפני כבוד השופטת  דפנה בלטמן קדראי  23.7.17
המבקשים הינם תושבי תל מונד המחזיקים בנכסים בתחום השיפוט של המשיבה, המועצה המקומית תל מונדלטענת המבקשים חלק ניכר מכספי אגרת השמירה שנגבו על ידי המשיבה, אינו משמש למימון שירותי שמירה ואבטחה בפועל, אלא להעשרת קופתה של המשיבה וצמצום הגירעון הכספי הגדול הרובץ על כתפיה. לטענתם, היה על המשיבה לעשות שימוש בכספי האגרה לצורך מתן שירותי אבטחה ושמירה בלבד, ועל כן הכספים אשר שימשו למטרות אחרות נגבו שלא כדין. בית המשפט דחה את הבקשה לאישור התובענה הייצוגית וביאר כי עילת התביעה האפשרית על פי דין היא אך ורק גבייה שלא כדין של תשלום חובה ועל כן טענת המבקשים להשבה בגין הוצאה ושימוש בכספים שלא כדין אינה יכולה להווה עילה לתובענה ייצוגית.