עדכון פסיקה מיום 12.1.2017: מקלט וממ"ד הם חלק בלתי נפרד מנכס למגורים עמנ (ב"ש) 66709-12-15‏ ‏ חיים לוי נ' מועצה אזורית שפיר 14.12.16

מקלט וממ"ד הם חלק בלתי נפרד מנכס למגורים
עמנ (ב"ש) 66709-12-15‏ ‏ חיים לוי נ' מועצה אזורית שפיר
14.12.16
בית המשפט המחוזי דחה עתירה בנושא תשלום ארנונה בגין מקלט וממ"ד. נפסק כי מקלט וממ"ד הינם חלק בלתי נפרד מביתו של העורר. המדובר על מקרה בו העורר בנה ממ"ד ומקלט בביתו. טענת העורר הייתה כי בצו הארנונה של המועצה אין הגדרה ברורה ל"מגורים" והוסיף כי החוק אינו מאפשר שימוש במקלט וממ"ד למטרה אחרת אלא לשעת חירום. המקלט והממ"ד היו ריקים מכל חפץ למעט ציוד לשעת חירום. למרות זאת, בית המשפט לא קיבל את טענת העורר וקבע כי כאשר המקלט והממ"ד הם חלק אינטגרלי מהמבנה בהם הם נמצאים היעוד שלהם לשמש למחסה בעת חירום הוא חלק אינטגרלי משטח הנכס למגורים במבנה ועל כן יש לחייבם בארנונה. בית המשפט בעצם מכיר בכך שגם שימוש לשעת חירום ומניעת שימוש במשך שעות שגרה מהווה שימוש החב בארנונה.