עדכון פסיקה מיום 12.2.2017: חובתה של העירייה לפינוי אשפה בסיסית  עת"מ 70025-11-16 מרב – מזון כל בע"מ נ' עיריית קרית ביאליק
בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים בפני כבוד השופטת  בטינה טאובר 26.1.2017

חובתה של העירייה לפינוי אשפה בסיסית
עת"מ 70025-11-16 מרב - מזון כל בע"מ נ' עיריית קרית ביאליק
בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים
בפני כבוד השופטת  בטינה טאובר 26.1.2017
ביהמ"ש המחוזי קיבל עתירה לבקשת צו כנגד העירייה לפינוי אשפה מנכס העותרת בעצמה ועל חשבונה של העירייה. העותרת הנה בעלת סניף סופרמרקט הנמצא בשטחה המוניציפאלי של עיריית ביאליק. לאור התנערות העירייה מקיום חובתה לפינוי האשפה מכוח סעיף 242 לפקודת העיריות, נאלצה העותרת מזה שנים, לפנות את האשפה בנכס בעצמה ומכיסה. העירייה טענה כי היא מפנה את האשפה מנקודות איסוף הפזורות בתחומי אזור התעשייה בו מצוי נכסה של העותרת, לכן מקיימת את חובתה. בית המשפט קבע כי, העולה מלשון החוק כי חובתה של העירייה היא לדאוג לפינוי האשפה מכל נכס שבתחום שיפוטה, כך שאיסוף אשפה מנקודות איסוף אין בו כדי לפטור את העירייה מחובתה לפינוי האשפה מכל נכס ספציפי. בנוסף קבע ביהמ"ש כי על העירייה מוטלת חובת פינוי אשפה רגילה (בסיסית) והיא רשאית להטיל על נכס את חובת פינוי האשפה העודפת באופן עצמאי או לגבות עבור פינויה אגרה. זאת בכפוף לקריטריונים ברורים להבחנה בין אשפה רגילה לאשפה עודפת. משלא הצביעה העירייה על מקור סמכות המתיר לה לקבוע מהי אשפה בסיסית ומהי אשפה עודפת, מחויבת היא לספק לעותרת שירותי פינוי כל האשפה.