עדכון פסיקה מיום 17.1.2017: נכס המשמש להוצאה לאור לא מסווג כתעשייה  עמנ (ת"א) 30599-05-16‏ ‏ יובל סיגלר תקשורת בע"מ  נ' מנהל הארנונה של עיריית תל אביב כבוד השופטת ד"ר דפנה אבניאלי 3.1.17

נכס המשמש להוצאה לאור לא מסווג כתעשייה
עמנ (ת"א) 30599-05-16‏ ‏ יובל סיגלר תקשורת בע"מ  נ' מנהל הארנונה של עיריית תל אביב
כבוד השופטת ד"ר דפנה אבניאלי 3.1.17
בית המשפט המחוזי קיבל את עמדת ועדת הערר ופסק כי נכס המשמש להוצאה לאור לא יהיה מסווג כתעשייה. בנכס מתבצעת פעילות של כתיבה, עריכה וגרפיקה יחד עם פעילות אדמיניסטרטיבית. בהתאם לפסיקות בית המשפט העליון שעליהם התבססה ועדת הערר, במקרים דומים בהם מדובר בנכס המשמש להוצאה לאור, היות ואין קביעה מוחלטת לגבי סיווג נכס מסוג זה, יש להבחין בין נכסים העונים לסיווג תעשייה וכאלו שלא עונים. כחלק מהמבחנים הנטל על המערערת להוכיח כי ישנה פעילות ייצורית – יש מאין. שלא עמדה המערערת בנטל זה בית המשפט קיבל את עמדת ועדת הערר כי לא מדובר בסיווג תעשייה ודחה את הערעור.