עדכון פסיקה מיום 19.3.2017: פיתוח תוכנה ספציפית ללקוח פרטני אינו נחשב פעילות ייצורית תעשייתית עמנ (ת"א) 5340-09-16‏ ‏ איי פוינט מערכות בע"מ נ' מנהל הארנונה בעיריית רמת גן
בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים, בפני כבוד השופט חגי ברנר

פיתוח תוכנה ספציפית ללקוח פרטני אינו נחשב פעילות ייצורית תעשייתית
עמנ (ת"א) 5340-09-16‏ ‏ איי פוינט מערכות בע"מ נ' מנהל הארנונה בעיריית רמת גן
בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים, בפני כבוד השופט חגי ברנר 
בית המשפט המחוזי דחה ערעור בעניין סיווג נכס המשמש את המערערת לעסקיה בתחום התוכנה, בסיווג "משרדים, שירותים ומסחר – עסקים". בית המשפט המחוזי קיבל את עמדת ועדת הערר, כי עיקר פעילותה של המערערת אינה מכירה של תוכנות מדף שפותחו על ידה, אלא פיתוחי תוכנה שנעשו בהתאמה ללקוחות ספציפיים וכי השינוי שמבצעת המערערת ביחס לתוכנות המדף הוא בתוכן ובצורה אך לא במהות. עוד קבעה ועדת הערר כי רק 10% מהכנסותיה של המערערת היו בגין מכירת תוכנות מדף לציבור בלתי מסויים ואילו 80% מההכנסות נבעו מפיתוח תוכנה שנעשו בהתאמה ללקוחות ספציפיים. בית המשפט המחוזי הוסיף כי, אין מניעה שפיתוח תוכנות מחשב שנועדו לשרת מגזר מקצועי מסויים או קהל יעד מסויים ייחשב כפעילות ייצורית, לעומת זאת, פיתוח עדכוני תוכנה ספציפיים, המותאמים ותפורים למידותיו האישיות של לקוח פרטני איננו מקדם את הפיתוח התעשייתי הכללי של המדינה ולכן איננו צריך להיחשב כפעילות ייצורית או תעשייתית.