עדכון פסיקה מיום 19.6.2017:  הוחלט כי נכס שלא שימש כחניון וללא כוונה לעשות בו שימוש כחניון יסווג כחניון
עמ"נ 71031-11-16 מ.ד.ש.ד נכסים נ' מנהל הארנונה של עיריית חיפה בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים/בפני כבוד השופטת  אברהם אלקים,סגן נשיא

הוחלט כי נכס שלא שימש כחניון וללא כוונה לעשות בו שימוש כחניון יסווג כחניון
עמ"נ 71031-11-16 מ.ד.ש.ד נכסים נ' מנהל הארנונה של עיריית חיפה
בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים/בפני כבוד השופטת  אברהם אלקים,סגן נשיא

הערעור שלפנינו עוסק בשאלה כיצד יחויב נכס שנבנה כדי להיות חניון תת קרקעי בבניין משרדים כשבפועל הבניין לא נבנה, הנכס לא שימש כחניון ואין כוונה לעשות בו שימוש בעתיד כחניון. הכלל הוא כי נכס ריק מחויב בארנונה על פי השימוש המותר הזול ביותר, השאלה היא כיצד יחויב נכס שנבנה כדי להיות חניון תת קרקעי בבניין משרדים כשבפועל הבניין לא נבנה. המחלוקת-האם לסווג את הנכס לצורכי ארנונה כחניון כטענת המערערת או כבעל פוטנציאל לשמש כנכס טפל לנכס אחר שאינו חניון ומכאן לסווגו כ "עסקים אחרים" כטענת המשיב. המערערת טוענת כי השימוש היחידי המותר לאותה קומת תת קרקעית, הוא חניון ולכן ביקשה לסווגו לצרכי ארנונה כחניון במרכז קניות או לחלופין כחניון בתשלום. המשיב סבור כי לא מדובר בנכס ריק בעל פוטנציאל לשמש כחניון בתשלום והחליט לחייב את הנכס לצרכי ארנונה כ"עסקים אחרים". המשיב טוען כי ניתן לעשות שימוש אחד בנכס והוא שימוש טפל לנכס עיקרי אחר. ועדת הערר קבעה כי על פי התוכנית שחלה על הנכס, חלק בלתי מסוים ממנו נועד לשמש חניון, ולכן לא ניתן לסווג את מלוא השטח כחניון בתשלום. בית המשפט קיבל את הערעור וקבע כי, ניתן לקבל את עמדת המשיב רק במקום בו לנישום זכויות בשני נכסים, שניתן לראות את האחד כנכס עיקרי ואת השני כטפל לו, אם הנכס הטפל ריק ניתן לשקול לסווגו כ"עסקים אחרים". כשאין נכס עיקרי אחר כמו במקרה זה, השימוש החוקי היחידי המותר והוא השימוש הפוטנציאלי היחידי – כחניון ומכאן שיש לסווג את הנכס כחניון בתשלום.