עדכון פסיקה מיום 23.4.2017: בית המשפט קבע כי בהעדר סיווג ספציפי ושיורי עדיין נותר המקור החוקי לחיוב   ברמ 3058/16 מנהל הארנונה במועצה מקומית בנימינה – גבעת עדה נ' אפרת שותפות ליצור ושיווק  אפרוחי פיטום
בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים מנהליים כבוד השופטים: המשנה לנשיאה א' רובינשטיין, י' דנציגר, צ' זילברטל ' 28.3.17

בית המשפט קבע כי בהעדר סיווג ספציפי ושיורי עדיין נותר המקור החוקי לחיוב 
ברמ 3058/16 מנהל הארנונה במועצה מקומית בנימינה - גבעת עדה נאפרת שותפות ליצור ושיווק אפרוחי פיטום
בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים מנהליים
כבוד השופטים: המשנה לנשיאה א' רובינשטיין, י' דנציגר, צ' זילברטל ' 28.3.17
בית המשפט העליון קיבל בקשת רשות ערעור של העירייה ולא מצא מקום להתערב בקביעת בית המשפט המחוזי, לפיה שני הסיווגים שהוצגו - "מלאכה ותעשייה" ו - "מבנה חקלאי" לנכסי  המשיבה - לולים, אינם מתאימים לנכסים אלה לפי צו הארנונה של הרשות המקומית, נוכח נוסח הנתונים שהוצגו, וזאת אף לא בקירוב. בית המשפט מוסיף כי יש לשאוף למצוא סיווג מתאים למאפייניו הייחודיים של הנכס הספציפי בגדרי צו הארנונה שהתקינה המועצה. בהעדר סיווג מתאים בצו הארנונה, וכאשר קיים בצו זה סעיף שיורי, יש לנסות ולסווג נכסים בגדרו של סיווג ספציפי קרוב ולהעדיף זאת על-פני פנייה לסיווג השיוריעם זאת, בית המשפט קבע כי יש מקום לבטל את קביעתו של בית המשפט לעניינים מנהליים לפיה בהכרח אין בדין מקור חוקי לחיוב נכסיה של המשיבה בארנונה ועל הרשות המקומית לתור אחר הקונסטרוקציה המשפטית הראויה.