עדכון פסיקה מיום 3.1.2017: בית המשפט המחוזי דוחה ערעור על החלטה לחלק נכס לשני סיווגים שונים עמנ (חי') 43643-05-16‏ ‏ יעל אהרונסון נ' מנהל הארנונה של מועצה מקומית קרית טבעון כבוד השופט –  אברהם אליקים, סגן נשיא, 4.12.16

בית המשפט המחוזי דוחה ערעור על החלטה לחלק נכס לשני סיווגים שונים
עמנ (חי') 43643-05-16‏ ‏ יעל אהרונסון נ' מנהל הארנונה של מועצה מקומית קרית טבעון
כבוד השופט -  אברהם אליקים, סגן נשיא, 4.12.16
בית המשפט המחוזי קובע כי דירת מגורים בה פועל צהרון 5 ימים בשבוע למשך כ-4 שעות ביום, תחויב בארנונה בחלקה לפי סיווג מגורים ובחלקה לפי סיווג עסקים – מה שמייקר כמובן את חיוב הארנונה לנכס. בקביעה זו מאשרר בית המשפט המחוזי את החלטת ועדת הערר אשר קבעה אף היא כי בנכס של המערערים מתנהל עסק אותו יש לסווג בנפרד משטחי המגורים. השטחים המשמשים את דירת המגורים – מטבח סלון וכיו"ב הם אותם שטחים המשמשים בשעות מסוימות את העסק. למרות זאת קובע בית המשפט המחוזי כי יש לפצל את השטח ולסווגו על פי 2 סיווגים שונים כאמור. בית המשפט מנמק את קביעתו בכך שלא קיימת זיקה תכליתית בין המגורים לצהרון וכל אחד מהם יכול להתקיים בנפרד ללא תלות בשני (-המגורים אינם מצריכים את הצהרון והצהרון יכול להתקיים גם במקום אחר).