עדכון פסיקה מיום 5.1.2017: בית המשפט המחוזי קבע כי הבהרה בנושא שיטת חישוב הארנונה אינה נוגדת את הדין  עת"מ 36334-07-16 בן מוחה ואח' נ' עירית נשר

בית המשפט המחוזי קבע כי הבהרה בנושא שיטת חישוב הארנונה אינה נוגדת את הדין
עת"מ 36334-07-16 בן מוחה ואח' נ' עירית נשר
בית המשפט המחוזי דחה עתירה בנושא תשלום ארנונה בגין שטחים משותפים בבנייני מגורים. נפסק כי הפירוש הנכון של צו הארנונה לשנת 2016 של העירייה הוא שיש לשלם ארנונה גם על שטחים משותפים, לפי מדידת קירות החוץ של הבניין, בחלוקה בין הדיירים. עוד נקבע כי העירייה לא שינתה את שיטת החישוב בצו הארנונה והחיוב שהוטל על העותרים בגין שטחים משותפים הוטל כדין.לעירייה מותר לשנות את נוסח צו הארנונה, לצורכי הבהרה. המבחן שקבע בית המשפט להבחנה בין חידוש להבהרה הוא האם בהתעלם מתוספת המילים בצו הארנונה, יש בכך כדי לשנות את החיוב בארנונה. ככל שהתשובה שלילית – מדובר בהבהרה, ואם היא חיובית – מדובר בחידוש האסור על פי דין. בענייננו, הוספת המילה "ברוטו" לצו הארנונה לשנת 1995, שלא הופיעה בצו לשנת 1990/91, היא הבהרה מותרת של שיטה שהייתה קיימת קודם לכן. ההוספה האמורה לא שינתה דבר, אלא הבהירה סיווג קודם שהיה בתוקפו גם לפני אותה הבהרה, דהיינו חיוב כל השטח הבנוי, כולל שטחים משותפים.