עדכון פסיקה מיום 6.4.2017:  חיוב ארנונה רטרואקטיבי כתוצאה משימוש בפועל ולא לפי הייעוד שנקבע לנכס עת"מ 28895-10-16 אלקרנאוי נ' עיריית באר שבע בפני כבוד השופטת גאולה לוין – 19.3.17

חיוב ארנונה רטרואקטיבי כתוצאה משימוש בפועל ולא לפי הייעוד שנקבע לנכס
עת"מ 28895-10-16 אלקרנאוי נ' עיריית באר שבע
בפני כבוד השופטת גאולה לוין - 19.3.17
ביהמ"ש לעניינים מנהליים דחה עתירה שעניינה חיוב ארנונה רטרואקטיבי, לפי סיווג "עסקים" חלף סיווגו כ"מגורים". ביהמ"ש קבע כי הסיווג של הנכס צריך שייעשה לפי השימוש שמתקיים בנכס בפועל ולא על פי ייעודו הנורמטיבי של הנכס. העובדה שהעותר משתמש בנכס המיועד למגורים לשימושים אחרים, אינה מצדיקה הטלת ארנונה מופחתת, כאילו נעשה בנכס שימוש על פי הייעוד שנקבע לו. שינוי סיווג של נכס ספציפי, תוך התאמת הסיווג לשימוש שנעשה בפועל, אינה מתנגשת בדיני ההקפאה שנקבעו בחוקי ההסדרים. בעניין החיוב הרטרואקטיבי נקבע כי התנהלותו של העותר אינה מקימה לו אינטרס הסתמכות ראוי להגנה, זאת מכיוון שלא יידע את העירייה אודות השימוש המסחרי בנכס, המנוגד למצב התכנוני. על כן, החיוב הרטרואקטיבי החל משנת 2010 אינו חורג מתחום הסבירות. עם זאת, יש קושי של ממש לחייב את העותר בריבית פיגורים, כאילו נשלחה והגיעה אליו הדרישה בזמן אמת וכל עוד לא הגיעה הדרישה אל העותר חיוב בריבית אינו ראוי וסביר ויש לבטלו.