עדכון פסיקה מיום 6.8.2017:  בית המשפט דחה אישור תובענה ייצוגית בגין גביית יתר בארנונה
ת"צ 3213-08-15 אליניר – ציוד משרדי בע"מ נ' עיריית פתח תקווה לפני כבוד השופטת  מיכל נד"ב ,9.7.17

בית המשפט דחה אישור תובענה ייצוגית בגין גביית יתר בארנונה
ת"צ 3213-08-15 אליניר - ציוד משרדי בע"מ נ' עיריית פתח תקווה
לפני כבוד השופטת  מיכל נד"ב ,9.7.17
בענייננו בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהגישה המבקשת כנגד המשיבה להשבת כספים שנגבו ביתר בגין ארנונה, זאת ממחזיקי נכסים השוכרים את הנכס לתקופה העולה על שלוש שנים, בגין חיוב שטחי חניה לפי תעריף "חניונים" ולא לפי תעריף "קרקע תפוסה". המבקשת טענה כי העניין נופל לגדר המקרים החריגים אשר נקבעו בפסיקה, בהם יש להתיר בירורן של הטענות במסגרת תובענה ייצוגית על אף המתווה הקבוע בחוק הערר. לטענת המבקשת, העילה נוגעת לחוסר החוקיות והתנהלות המשיבה ואי הפעלת שיקול דעת בהתאם למבחני הפסיקה. המשיבה טענה כי הסמכות הייחודית לדון בטענות הנוגעות לחיובי ארנונה מסורה למנהל הארנונה ולוועדת הערר לעניין ארנונה בהתאם לחוק הרשויות המקומיות ערר והטענה במקרה זה חוסה בגדרו של חוק זה, וכי המבקשת מנסה באמצעות הבקשה לאישור תובענה ייצוגית לעקוף את דרך המלך. בית המשפט דחה את הבקשה, השאלה הראשונה הדורשת הכרעה היא האם למבקש הייתה זכות תביעה בבית המשפט אילו היה בוחר לנקוט בהליך אינדיווידואלי, או שמא מבקש להגיש תביעה לבית המשפט מבלי שפעל בהתאם להליכים הקבועים בחוק הערר, והיה נדחה על הסף מאחר ולא פעל בנתיב הסטטוטורי. ככל שלא עומדת למבקש זכות תביעה הרי שלא מתקיימים התנאים הדרושים לאישור תובענה ייצוגית. בית המשפט קבע כי אותם מקרים חריגים בעלי חשיבות ציבורית עקרונית מיוחדת לא חלים במקרה זה וטענת המבקשת מסורה להכרעת מנהל הארנונה וועדת הערר.