עדכון פסיקה מיום 7/11/2017: כריית חול באתר בנייה אינה יכולה להיות מסווגת כמחצבה עעמ 5258/16 עיריית בת ים נ' דניה סיבוס בע"מ
בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים בעניינים מנהליים לפני כבוד השופטים: י' דנציגר, א' שהם, ד' מינץ 29.10.17

כריית חול באתר בנייה אינה יכולה להיות מסווגת כמחצבה
עעמ 5258/16 עיריית בת ים נ' דניה סיבוס בע"מ
בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים בעניינים מנהליים
לפני כבוד השופטים: י' דנציגר, א' שהם, ד' מינץ 29.10.17

בענייננו המדובר בערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב אשר קבע, כי המשיבה, חברת בניה שביצעה פעולות חפירה וכריית חול כהכנה להקמת בניין מגורים, לא צריכה להיות מחויבת בארנונה בסיווג "מבנה תעשייה". המערערת טענה כי כריית חול באתר בנייה ופעילותה של המשיבה, כמוה כפעילות של "מחצבה" אשר חייבת בארנונה לפי סיווג תעשיה. המשיבה טענה כי המקרקעין בהם מדובר הם "אתר בניה" ומשכך מעמדם כאדמת בניין אשר אינם ברי חיוב בארנונה. בית המשפט פסק כי בעניין דנן אין המדובר במחצבה, אלא בשטח שנועד לבנייה, למרות שלעיתים מבוצעות בו גם פעולות חפירה וכרייה. קביעת בית המשפט המחוזי התבססה על סמך שני נימוקים מרכזיים: הראשון, כי המשיבה לא עמדה ברף המינימלי של הוכחה כי פעולות החציבה בוצעו באופן נפרד מהבנייה בפועל. והשני, כי יש בפעילות כריית החול והוצאתו מהאתר כדי להצמיח רווח כלכלי. כאמור, בית המשפט העליון דחה את הערעור וקיבל את עמדת בית המשפט המחוזי בכך שביצוע עבודות מסוג זה באתר בנייה הינו שימוש לוואי בקרקע לצורכי הבנייה, ולכן אין הוא יכול להיחשב כמחצבה לצורך ארנונה.