עדכון פסיקה מיום 9/10/2017: בית המשפט אישר ניהול תובענה ייצוגית בגין גביית ארנונה בניגוד לצו המיסים עעמ (ת"א) 867/11 תצ (ת"א) 51584-02-15‏ ‏ אביעד טאוב נ' עיריית רמת גן
בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים בפני כב' השופטת, ד"ר מיכל אגמון-גונן,      19.9.2017

בית המשפט אישר ניהול תובענה ייצוגית בגין גביית ארנונה בניגוד לצו המיסים
עעמ (ת"א) 867/11 תצ (ת"א) 51584-02-15‏ ‏ אביעד טאוב נ' עיריית רמת גן
בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים
בפני כב' השופטת, ד"ר מיכל אגמון-גונן,      19.9.2017  

בית המשפט דן בבקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד עיריית רמת גן בגין גביית ארנונה למגורים באזור ד' על פי התעריף הגבוה השייך לאזור ב'. בתשובתה לבקשה אישרה העירייה כי היא הטילה ארנונה שלא בהתאם לצו המיסים אולם טענה כי נפלה בצו הארנונה טעות וכי הוא כלל אינו תקף ולכן ביקשה לדחות את הבקשה. בית המשפט דוחה את טענות העירייה וקובע כי קיים סיכוי סביר לטענות המבקש בתובענה. כמו כן בית המשפט הוסיף כי קבלת טיעון המשיבה תביא למצב שבו חוטא יצא נשכר, שכן המשיבה פעלה שלא כדין היות ולא פעלה לקבלת אישור השרים לצווי הארנונה, ולכן תוכל להשתמש בטעם זה כנימוק להצדקת התעלמותה הברורה של צווי הארנונה. כמו כן, אין מקום לקבל טענה מרשות מנהלית, אשר מחויבת בחובת הגינות מוגברת ביחסיה מול הפרט, ואשר בידיה ניתן, לצד הסמכויות המוקנות לה בחוק, פיקדון יקר ערך שהוא אמון הציבור.
המשיבה טענה כי תעריפי אזור ד', ככל שהם נוגעים לגוש של המבקש, אמורים לחול רק על בניינים שנבנו בשעתו על ידי חברת "עמידר". בית המשפט מתייחס גם לכך וקובע, כי לא יעלה על הדעת, כי חיוב ארנונה יושפע ממיהות הגורם שבנה את הבניין, ועל כן מדובר בסיווג בלתי חוקי אשר אינו עומד בקריטריונים של חוק ההסדרים.