עדכון פסיקה מיום 9.8.2017:  בית המשפט קבע כי חוב ארנונה התיישן ואינו ניתן לגבייה
עת"מ 48951-09-16 אהרון נ' עיריית קרית אתא בפני כבוד השופט  אלכס קיסרי 23.7.17

בית המשפט קבע כי חוב ארנונה התיישן ואינו ניתן לגבייה
עת"מ 48951-09-16 אהרון נ' עיריית קרית אתא
בפני כבוד השופט  אלכס קיסרי 23.7.17

בית המשפט התבקש לקבוע כי העותר אינו חייב מיסים עירוניים בגין נכסיו, אלא בגין התקופה של שבע שנים שקדמו להגשת העתירה. העותר טען כי חלק הארי מסכומי החוב המיוחסים לו על ידי העירייה התיישן, וכי כל ניסיונותיו לקבל מהעירייה פירוט מהימן ומוסמך של מרכיבי החוב עלו בתוהו. העירייה טענה שלפי סעיף 21 לחוק ההתיישנות, תקופת ההתיישנות של חוב מכוח פסק דין היא עשרים וחמש שנה, ולכן יש לדחות את טענת העותר, ככל שהן מכוונות לסכומי החוב שנפסקו נגדו. בית המשפט קיבל את העתירה וקבע כי, ככל שהעירייה שקטה על שמריה ולא נקטה פעולות הנדרשות באופן סביר על מנת לגבות את סכומי החוב שנפסקו, יכול העותר להעלות כנגדה טענת שיהוי שתוכל לחסום את המשך נקיטת ההליכים בנוגע לחובות אלה. כמו כן, אותם סכומי החוב המצויים בפלט מחשב העירייה אין בהם כל הסבר ענייני, למועד היווצרותם, ולאופן בו הם חושבו. כפי שכללי המשפט המנהלי מחייבים את האזרח להקדים פנייה לרשות לפני הגשת עתירה, כך חייבת רשות מנהלית להשיב לפנייה באופן ענייני על מנת שהאזרח יוכל לכלכל את צעדיו בהתאם. לכן, אין מנוס מהמסקנה שהעותר צדק בדבריו כשטען על יסוד אותם מסמכים שמדובר בחובות שנוצרו עד שנת 2008, וככאלה יש לקבוע שהם התיישנו.