עדכון סקירה משפטית מיום 11.3.2018

נדחתה טענת רשות שדות התעופה לפטור מארנונה על פי פקודת הפיטורין תא (מ”א) 40/12 רשות שדות התעופה נ’ המועצה האזורית בקעת הירדן בית משפט לעניינים מקומיים במעלה אדומים בשבתו בעניינים אזרחיים כבוד השופט אמיר דהאן,27.02.2018 [...]

דחתה טענת רשות שדות התעופה לפטור מארנונה על פי פקודת הפיטורין תא (מ”א) 40/12 רשות שדות התעופה נ’ המועצה האזורית בקעת הירדן
בית משפט לעניינים מקומיים במעלה אדומים בשבתו בעניינים אזרחיים כבוד השופט אמיר דהאן,27.02.2018

בית המשפט לעניינים מקומיים דן בתביעתה של רשות שדות התעופה. הרשות אחראית על אחזקתם וניהולם של מעברי גבול, ובין השאר אחראית על הפעלתו ואחזקתו של מעבר הגבול בגשר אלנבי, וזאת מכוח חוק רשות שדות התעופה (הוראת שעה), התש"ם–1980, וצו בדבר הפעלת תחנות מעבר (גשרי הירדן) (יהודה והשומרון) (מס' 1418), התשנ"ה–1995. הסעד הנתבע הינו פסק-דין הצהרתי הקובע כי הדרישה לתשלום ארנונה בסך של 29,423,416 ש"ח בטלה; הסעד הנתבע השני הינו פסק-דין הצהרתי שלפיו מסוף אלנבי אינו מצוי בתחום שיפוט המועצה האיזורית בקעת הירדן (ערבות הירדן).
בית המשפט דן בין היתר בשאלה מהו היחס הגובר בין פטור מארנונה על-פי פקודת הפיטורין אל מול חקיקת רשות שדות התעופה. בית המשפט קבע כי  כי טרם שינוי חוק הרשות ב-01/01/97 הייתה הרשות פטורה מארנונה בכול מתקניה, הן בתחומי האיזור והן מחוצה לו. שינוי חוק הרשות החיל ארנונה על מתקני הרשות, ואכן על-פי הראיות שהובאו בפני בית-המשפט, שאותן לא סתרה התובעת, כיום אין מחלוקת כי התובעת משלמת ארנונה בכל מתקניה שאינם בתחומי איו"ש.
בית המשפט פסק כי יש לדחות את טענת התובעת לפטור מארנונה על פי פקודת הפיטורין, הן בשל אי תחולתה של פקודת הפיטורין מקום שבו מתקיים חוק ספיציפי – חוק רשות שדות התעופה – אשר בו בוטלה הוראת הפטור מארנונה, והן בשל העובדה שלא הוכחו במקרה הנדון התנאים האמורים בפסיקה בדבר פטור על פי סעיף 2 לפקודת הפיטורין.
כמו כן, פסק בית המשפט כי רוב השטח של מסוף אלנבי אכן מצוי בשטחה של המועצה, ומכאן קמה סמכותה להטלת ארנונה על שטח זה. מנגד, לא הוכחה זכותה של התובעת לפטור מלא מארנונה על השטח שבהחזקתה.
נוכח התוצאה המשפטית – ממילא מבוטלת דרישת הארנונה ויש לערוך דרישה חדשה על פי עקרונות המדידה וההתחייבות בפסק דין