עדכון פסיקה מיום 27.8.18

עמ"נ 15149-02-18 מ. יוחננוף ובניו (1988) בע"מ נ' מנהל ארנונה של עיריית תל אביב בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים כבוד השופטת  ארנה לוי בית המשפט לעניינים מנהליים דחה [...]

עמ"נ 15149-02-18 מ. יוחננוף ובניו (1988) בע"מ נ' מנהל ארנונה של עיריית תל אביב
בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים
כבוד השופטת  ארנה לוי

בית המשפט לעניינים מנהליים דחה את הערעור ופסק כי לצורך הפטור, השאלה היא האם מבחינה אובייקטיבית הבניין "ניזק במידה שאי אפשר לשבת בו" לכל סיווג חוקי שהוא לגבי הבניין. המערערת לא עמדה בנטל להראות, לגבי שלוש התקופות מושא הערעור, כי על פי מבחן פיסי – אובייקטיבי מדובר בנכס אשר נהרס או ניזק באופן כה חמור עד כי לא ניתן היה לעשות בו שימוש לצורך חוקי כלשהו. בכל התקופות ניתן היה לעשות בנכס שימוש מסוים. באשר לטענה החילופית של המערערת, כי מדובר בנכס ריק אשר יש לסווגו בסיווג זול יותר אשר קיים בצו הארנונה לעסקים מסחריים אחרים: ראשית, המערערת לא הציגה ראיות לגבי היות הנכס ריק בתקופות מושא הערעור. שנית, השאלה מהו הסיווג הזול ביותר מבין השימושים החוקיים האפשריים אינה מתעוררת כאשר אין קושי להתחקות אחר השימוש המיועד לנכס וכאשר קיים שימוש בעל זיקה ברורה לנכס. שלישית, המערערת לא הוכיחה מהו הסיווג החוקי המותר על פי דין לנכס ואינה יכולה לבחור סיווגים שונים בצו הארנונה, לפי בחירתה.