תצ (מרכז) 7787-06-12‏ ‏ רומן מולקנדוב נ' עיריית רחובות
בית המשפט המחוזי מרכז-לוד בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים, כבוד השופטת מיכל נד"ב ,17/8/18

אושרה בקשה לאישור תובענה ייצוגית להשבת סכומי ארנונה שנגבו ביתר עקב כך שצו הארנונה של המשיבה קובע כי חיוב של "בתי מלאכה שבחנויות" ו-"מעבדות", הוא על פי תעריף של "משרדים שירותים ומסחר", זאת שלא כדין. צו הארנונה של המשיבה עוקף למעשה את תקנות ההסדרים בקבעו כי גם נכסים שמשמשים בפועל למלאכה יסווגו בתעריף "עסקים" ובכך מביא לגבייה העולה על התעריף המרבי הקבוע בתקנות ההסדרים לשימושים של מלאכה. המבקשים ניסו במהלך השנים האחרונות לערער על חיוביהם באמצעות פנייה למנהל הארנונה והגשת עררים ונדחו בטענה כי אין בסמכותם של אלה שלא לחייב נכס כ"משרדים, שירותים ומסחר". הקבוצה – "נישומים העושים שימוש בנכסים מסוג 'מלאכה' או 'מעבדות' (נגריות, חייטים, מעבדות תיקונים: (חשמל, מחשבים, אלקטרוניקה, אופטיקה, בגדים, מזגנים ומקררים וכו'), סנדלרים, מתפרות, מוסכים, רפדים, מסגרים, חרטים, ספרים, כריכיות, וכו'), אשר חויבו בפועל בארנונה בתעריף 'עסקים'.  בענייננו מדובר בפגם גלוי על פני צו, אשר נוגד לכאורה את הסיווגים המותרים על פי חוק ההסדרים והתקנות ובהתאמה נוגד את התעריפים המתאימים לשימושים על פי התקנות.