עדכון פסיקה 20.8.2018

סיווג נכס ריק לפי הסיווג הזול ביותר בהתאם לשימושים המותרים בו על פי הדין עת”מ 1507-06-17 פאפו נ’ עירית תל-אביב-יפו בית המשפט המחוזי בתל אביב בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים, כב’ השופטת צילה צפת, [...]

סיווג נכס ריק לפי הסיווג הזול ביותר בהתאם לשימושים המותרים בו על פי הדין

עת”מ 1507-06-17 פאפו נ’ עירית תל-אביב-יפו
בית המשפט המחוזי בתל אביב בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים, כב’ השופטת צילה צפת, סגנית נשיא, 17/7/18

ביהמ"ש קיבל בחלקה עתירה בה התבקש להורות למשיבה לחדול מלנקוט נגד העותר הליכי גביה של חובות ארנונה. נפסק כי אמנם חל שיהוי ניכר בהגשת העתירה, אך היא לא התיישנה. העותר הוא בגדר "מחזיק בנכס" שהחיוב בארנונה חל עליו. נוכח שינוי ייעוד שבוצע בנכס ממלאכה ותעשיה למגורים, חוב הארנונה יעודכן כך שמהמועד שלאחריו לא נעשה שימוש מסחרי בנכס והוא נותר ריק, תחושב הארנונה לפי סיווג מגורים. ז"א החיוב יעשה בהתאם לשימוש האפשרי החוקי שניתן לבצע בו.
העותר, יהלומן, טוען כי ניהל בנכס עסק לליטוש יהלומים בין השנים 1972 עד 1990. לאחר שחדל מעיסוק זה השכיר את הנכס לצד ג' שגם ניהל במקום עסק לליטוש יהלומים אך עזב כעבור שנתיים, לאחר שבקשתו לקבל רישיון עסק סורבה על ידי המשיבה בטענה כי יעוד הבניין הפך למגורים. לטענת העותר הנכס עומד ריק מאז שנת 2000. את עיקר יהבו משליך העותר על הטענה כי המשיבה נהגה בחוסר סבירות, שעה שעצמה את עיניה אל מול הנסיבות והמשיכה לחייב את העותר בשיעור סיווג יקר של תעשיה ומלאכה בגין נכס שעומד ריק וחסר שימוש וגם לא ניתן לעשות בו שימוש לתעשיה ומלאכה לאחר שהייעוד הפך למגורים. העותר מוסיף כי המשיבה לא נקטה באמצעי הזהירות הנדרשים בנסיבות העניין על מנת לבדוק את נכונות החוב טרם נקיטתה בהליכי גבייה קיצוניים. בהתאם לחובת ההגינות הציבורית, מצופה מרשות עירונית ליישם הלכה זו בעצמה גם אם העותר במחדלו שקט על שמריו, לא השיג על ההחלטה במועד וחל שיהוי ניכר בהגשת העתירה. קשה להלום ניסיון של רשות עירונית לגבות ארנונה מנכס ריק בסיווג של תעשיה ומלאכה עת הייעוד שונה למגורים והמשיבה אינה מכחישה שלא ניתן לקבל במקום רישיון לעסק בשל שינוי היעוד. בכל מקרה על פי ההלכה דלעיל – יש לסווג נכס ריק לפי הסיווג הזול ביותר בהתאם לשימושים המותרים בו על פי הדין.
לאור האמור העתירה מתקבלת בחלקה באופן שחוב הארנונה של העותר יעודכן כך שמיום 1/1/2004  תחושב הארנונה לפי סיווג מגורים.