עדכון פסיקה 22.7.2018

ביטול החלטת ועדת ערר לפיה יש לסווג מכון כושר בסיווג שיורי עמנ (י-ם) 65271-11-17‏ ‏ מנהל הארנונה במועצה מקומית מבשרת ציון נ’ הולמס פלייס אינטרנשיונל בע”מ בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים,לפני [...]

ביטול החלטת ועדת ערר לפיה יש לסווג מכון כושר בסיווג שיורי
עמנ (י-ם) 65271-11-17‏ ‏ מנהל הארנונה במועצה מקומית מבשרת ציון נ’ הולמס פלייס אינטרנשיונל בע”מ

בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים,לפני כב’ סגן הנשיא י’ נוע, 02.07.18

בית המשפט לעניינים מנהליים דן בערעור מנהלי נגד החלטת ועדת הערר לפיה עסק של מכון כושר, שמפעילה המשיבה, הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ, לא יחויב בארנונה לפי סיווג 321 – "משרדים, מסחר, שירותים מוסדות ס. דואר, חינוך ותרבות באזור א'" (הפיסוק המשובש במקור), אלא בסיווג השיורי 340 המתייחס ל"כל נכס שלא פורט בצו זה עבור כל מ"ר של הנכס בכל האזורים".
המשיבה מחזיקה בשטח של 1,470 מ"ר במרכז המסחרי "קניון מבשרת", אשר משמש אותה כעסק של מכון כושר. בערר שהגישה לוועדת הערר העלתה המשיבה מספר טיעונים בקשר לחיובים בארנונה ובין-השאר טענה, כי הסיווג הנכון והמתאים הוא הסיווג השיורי 340. ועדת הערר ציינה, כי ברשויות מקומיות אחרות מופיע פריט ספציפי לעסק של מכון כושר; והביעה תמיהה על כך שבמהלך השנים לא מצאה המועצה המקומית לכלול בצווי הארנונה התייחסות מתאימה לעסק מסוג זה. הוועדה בחנה את נוסח סיווג הנכס 321, וסברה כי אין כל הצדקה לסווג עסק של מכון כושר בסיווג זה. כך הועדה נימקה את החלטתה: "דווקא פירוט העסקים להם מתייחס סיווג זה, פועל לטובת העוררים שכן הוא מלמד שהכוונה היא למסחר ושירותים מסוג של מוסדות, ציבוריים או ממשלתיים, מוסדות חינוך ותרבות. הגדרות אלה אינן תואמות, לטעמנו, מכון כושר״.
עוד הוסיפה הוועדה, כי "כאשר יש ספק בתכליתו של חוק מס, יש לפרשו לקולא לטובת הנישום". מסקנתה של הוועדה הייתה, כי "משאין הגדרה ברורה לעסק של מכון כושר, מצינו כי הסיווג הקרוב והמתאים יותר, כמו-גם המקל יותר עם העוררת״.
ביהמ"ש הנכבד קבע כי לשונו הברורה של סיווג 321 ניכר, כי הוא מתייחס למשרדים, מסחר, שירותים, וכן למוסדות, סניף דואר, חינוך ותרבות. אין כל עוגן לשוני, ואף לא עוגן תכליתי, לפרשנות של הוועדה, שלפיה הרישא של הסעיף, בעניין משרדים, מסחר ושירותים, מתייחס לסוג המוסדות שצוינו בסיפא – מוסדות, סניף דואר, חינוך ותרבות. פרשנות שכזו, אינה מתיישבת עם לשונו הברורה של הצו, אשר אינה מצמצמת את הרישא, של משרדים, מסחר ושירותים, לכאלו מסוג של מוסדות חינוך תרבות ודואר. פרשנות שכזו אף אינה הולמת את תכלית צו הארנונה, שכן קבלתה תביא לכך שלא יהיה סיווג כללי ובסיסי של משרדים, מסחר ושירותים בצו הארנונה, ומרבית הנכסים העסקיים של משרדים, מסחר ושירותים, יבואו בגדרו של סיווג שיורי של "כל נכס שלא פורט בצו זה"; ובפרט, כאשר הסעיף השיורי, נועד להיות שיורי בלבד, ונקבעה בו ארנונה מופחתת בשיעור של כ-6%. הפרשנות של הוועדה מביאה לתוצאה אבסורדית, שלפיה כל העסקים הכלכליים הפרטיים, של משרדים, מסחר ושירותים, ישלמו ארנונה בשיעור מופחת של 6%; ולעומת זאת, הארנונה בגין שימושים של מוסדות, סניף דואר חנוך ותרבות, תהיה גבוהה יותר. פרשנות הוועדה, שלפיה בפרק החיוב בארנונה בגין "בניינים שאינם משמשים למגורים", הסיווג 321 מתייחס רק "למסחר ושירותים מסוג של מוסדות ציבוריים או ממשלתיים, מוסדות  חינוך ותרבות" (כלשון הוועדה בהחלטתה), אינו הולם, אפוא, את לשון הצו ותכליתו. סעיף 321 כולל רשימה "לא סגורה" של שימושים, ובכללם משרדים, מסחר ושירותים; ועסק של מכון כושר בא בגדרם של שימושי מסחר ושירותים, ולא היה מקום לסווגו בסיווג השיורי 340.
אשר על כן, מתקבל הערעור המועצה המקומית והחלטת ועדת הערר מבוטלת.