עדכון פסיקה 26.7.2018

אין מקום לפנייה מקבילה ולהטרחתן של שתי ערכאות באותן שאלות ממש עתמ (י-ם) 3844-10-16‏ ‏ רשת ש. דגן תעשיות בע”מ נ’ מועצה מקומית מבשרת ציון בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים, כב’ [...]

אין מקום לפנייה מקבילה ולהטרחתן של שתי ערכאות באותן שאלות ממש
עתמ (י-ם) 3844-10-16‏ ‏ רשת ש. דגן תעשיות בע”מ נ’ מועצה מקומית מבשרת ציון

בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים, כב’ השופט ארנון דראל, 16.07.18

בית המשפט לעניינים מנהליים דן בעתירה כנגד חיובי ארנונה שהוצאו לעותרת. העותרת פנתה למנהל הארנונה בהשגה על קביעת הארנונה, בין הטענות שטענה שהנכס אינו בר חיוב בארנונה, בשל כך שבנייתו טרם הסתיימה, נפלה טעות בחישוב השטח, ביטול החיוב הרטרואקטיבי לרבות החיוב בריבית. מנהל הארנונה דחה את ההשגה, לגופם של דברים וכן בשל חוסר סמכות לדון בחלק מהן (הטענה לעניין החיוב הרטרואקטיבי, וחיוב הריבית). העותרת לא השלימה עם ההחלטה והגישה ערר לוועדת הערר לענייני ארנונה. לצד הערר הגישה במקביל עתירה שבגדרה ביקשה לקבוע כי חיובי הארנונה בטלים בשל כך שבנייתו של הנכס נושא דרישת התשלום לא הסתיימה ועל-כן הוא אינו בר חיוב, וכן מחמת היותה של דרישת התשלום רטרואקטיבית ללא כל צידוק ולפיכך נגועה בחוסר סמכות או בחוסר סבירות קיצוני.
בית המשפט הנכבד פסק כי אף מבלי להידרש לשאלה מה מסור לסמכות ועדת הערר ומה לא, והאם קיימת סמכות מקבילה לדון בחלק מטענות העותרת, קיימת חפיפה בין הנושאים שכלולים בערר לבין אלה הכלולים בעתירה ואין מקום לכך שבית המשפט ידון בעתירה שעה שטריבונל אחר דן באותן שאלות ומתבקש להכריע, בין היתר, באשר לסמכותו לדון בהן. על העותרת להשלים את ההליך לפני ועדת הערר במלואו, ולאחר מכן, ככל שעמדתה לא תתקבל תוכל לפנות לבית המשפט. אין מקום לפנייה מקבילה ולהטרחתן של שתי ערכאות באותן שאלות ממש. דרך זו מובילה לסרבול, מעוררת את החשש להחלטות סותרות, והיא אינה עומדת בדרישת תום הלב בניהול הליכים משפטיים.