עדכון פסיקה מיום 1.5.2019

עמ"נ 68221-10-18 מנהל הארנונה של עיריית פתח תקווה נ' שקד בית המשפט המחוזי מרכז לוד בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים בפני כבוד השופט  שמואל בורנשטין 24.3.2019 בית המשפט דחה את הערעור שהגיש מנהל [...]

עמ"נ 68221-10-18 מנהל הארנונה של עיריית פתח תקווה נ' שקד

בית המשפט המחוזי מרכז לוד בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים

בפני כבוד השופט  שמואל בורנשטין 24.3.2019
                  

בית המשפט דחה את הערעור שהגיש מנהל הארנונה של עיריית פתח תקווה ופסק כי על אף שהועדה יכולה הייתה להגיע למסקנה שונה, לא ניתן לומר כי החלטתה בלתי סבירה באופן המצדיק את התערבותו של המשפט המנהלי. הכלל הוא שהתערבותו של בית המשפט המנהלי בהחלטותיה של ועדת ערר לענייני ארנונה, תעשה במשורה. רק מקום בו החלטת הועדה אינה סבירה או שהיא נפלה לכלל טעות משפטית או עובדתית ברורה, על ערכאת הערעור לבחון את ההחלטה לגופה, ובמידת הצורך לשנותה או אף לבטלה. בית המשפט לעניינים מנהליים אינו משים עצמו בנעליה של הרשות ואינו מבכר את שיקול דעתו על שיקול דעתה. במסגרת הליך אחר (ערר 99/15 אלון מזרחי נ' מנהל הארנונה), הגיעה הועדה למסקנה כי החצר האנגלית אינה בגדר מרפסת ואין לשלם בגינה ארנונה. ערעור שהגישה המערערת כאן על החלטת הועדה לבית המשפט המחוזי נדחה על פי הסכמת הצדדים. אם בית המשפט יתערב בהחלטת הועדה, התוצאה תהא כי תושב אחד יחויב בארנונה בגין החצר האנגלית שברשותו, בעוד שהתושב האחר יהיה פטור מארנונה בגין חצרו האנגלית. על כן, יש להימנע מתוצאה כזו.