עדכון פסיקה מיום 10.4.2019

בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים עת"מ 24734-05-15 צ'ק פוינט טכנולוגיות תוכנה בע"מ נ' עיריית תל אביב- יפו כבוד השופט הבכיר אליהו בכר עסקינן בעתירות מאוחדות שהוגשו כנגד עיריית [...]

בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים
עת"מ 24734-05-15 צ'ק פוינט טכנולוגיות תוכנה בע"מ נ' עיריית תל אביב- יפו
כבוד השופט הבכיר אליהו בכר

עסקינן בעתירות מאוחדות שהוגשו כנגד עיריית ת"א-יפו. עניינן של העתירות בהחלטת העירייה להעלות את תעריפי הארנונה לנכס מסוג "בניין המשמש לחניית רכב ללא תשלום והמוחזק ביחד עם בניין שאינו משמש למגורים". העירייה ביצעה את השינוי ללא אישור השרים, ולאחר שבקשה לאישור חריג שהגישה בעניין נדחתה. בית המשפט דחה את העתירות, ופסק כי הסיווג הנכון לחניונים הוא "שירותים". לא יכולה להיות מחלוקת כי התעריף שהיה קבוע בצו הארנונה לחניונים קודם לתיקון מושא העתירה, נמוך מהתעריף המינימלי הקבוע בתקנות ההסדרים לנכסים מסוג "שירותים". מדובר בפגם מהותי של אי חוקיות הנובע מתוך תקנות ההסדרים עצמן. בנסיבות אלו, ובשים לב לפסק הדין בעניין מחצבות דרום השרון והנימוקים שם, ניתן לתקן את הטעות ללא צורך באישור השרים וזאת כדי שחקיקת ההקפאה לא "תקפיא טעויות" והחיוב יעשה על פי החוק.
אף בגישה מחמירה יותר, לפיה יש צורך באישור השרים, נפסק לאחרונה כי בסמכות העירייה לחייב על פי תעריפי המינימום גם בטרם ניתן אישור השרים, כדי שהגבייה תהיה בהתאם לדין. בענייננו, העירייה גובה את התעריף המינימלי ל"שירותים", ומכאן גם על פי הגישה המחמירה היא נהגה כדין.
לא נפל פגם בתיקון שביצעה העירייה לצו הארנונה ללא אישור השרים, כך שהסיווג "בניין המשמש לחניית רכב ללא תשלום (סמל 765) והמוחזק ביחד עם בנין שאינו משמש למגורים" יעמוד על התעריף המינימלי הקבוע בתקנות ההסדרים לסיווג "משרד, שירותים ומסחר".