עדכון פסיקה מיום 17.2.2019

הרינו מתכבדים להציג בפניכם פסק דין של משרדנו מיום:17/2/2019  ייצגו: עו"ד אלכס כץ ועו"ד שירן זנדברג ת"צ  37321-01-11 מיזליק נ' עיריית פתח תקווה בבית-המשפט המחוזי מרכז-לוד בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים לפני כבוד השופטת [...]

הרינו מתכבדים להציג בפניכם פסק דין של משרדנו מיום:17/2/2019 
ייצגו: עו"ד אלכס כץ ועו"ד שירן זנדברג

ת"צ  37321-01-11 מיזליק נ' עיריית פתח תקווה
בבית-המשפט המחוזי מרכז-לוד בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים
לפני כבוד השופטת מיכל נדב   16/1/19

המדובר בהשבה לתושבי העיר פתח תקווה של כ- 2,000,000 ש"ח. בית המשפט אישר את הסדר הפשרה שבין הצדדים ונתן לו תוקף של פסק דין. התובע הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד המשיבה להשבת ארנונה כללית שנגבתה לטענתו ביתר. לטענתו, שיטת ההצמדה אותה נוקטת המשיבה בנוגע לתשלומי הארנונה המשולמים בהסדר תשלומים, אינה תואמת את הדין.  המשיבה קבעה בצו הארנונה שלה הסדר תשלומים לפיו הארנונה השנתית תשולם ב-6 תשלומים דו-חודשיים ב-1 בכל חודש אי-זוגי. אלא שבניגוד לחוק הריבית ולצו הארנונה שלה, דחתה העירייה את המועד לתשלום התשלומים ליום 16 בכל חודש אי-זוגי. כך, לכל תשלום מתווסף מדד נוסף המביא לגביית סכום גבוה יותר. במקום שחישוב הארנונה יעשה על פי המדד שקדם למדד האחרון שפורסם, נעשה החישוב על פי המדד האחרון שפורסם. בקשת האישור כנגד המשיבה הוגשה בשמה של הקבוצה כדלהלן: "כל ציבור מחזיקי הנכסים בתחום שיפוטה המוניציפאלי של העירייה (המשיבה), אשר החזיקו נכסים ברי חיוב בארנונה כללית ושאר שילמו מסי ארנונה כללית לעירייה על פי הסדר תשלומים במהלך 24 חודשים שקדמו להגשת הבקשה". העילות בבקשת האישור הינם השבה מכוח חוק עשיית עושר ולא במשפט וחוק תובענות ייצוגיות. הסדר הפשרה הביא להשבה כמעט מלאה של יתרות הזכות שבידי המשיבה, למעט לנישומים שלא אותרו ויתרות אלה נשארות על שמם. בנוסף, בהסדר יש הסדרה עתידית באופן שלא תהיה גביית יתר. בכך הביא הסדר הפשרה לקבלת רובו של הסעד המבוקש. התקלה נשוא בקשת האישור תוקנה עם תיקון צו הארנונה עוד בחודש נובמבר 2011. בכך, הביא הסדר הפשרה לאכיפת הדין ולשמירה על שלטון החוק, קרי תיקון המצב בסמוך לאחר התובענה ולפיצוי הולם. ההשבה תבוצע לקבוצה "קרובה" לזו המקורית קרי לתושבי העיר פתח תקווה, חלקם תושבים שהיו גם בתקופה הרלבנטית לתובענה ואשר נפגעו מן הגבייה שלא כדין וחלקם תושבי העיר, שמשלמים ארנונה למשיבה ובכך יזכו בהטבה.